Online súťaž 2020

Online súťaž 2020

Účasť v súťaži je jednoduchá. Napíšte nám do súťažného formulára na www.nordicwalker.online prečo ste sa rozhodli práve pre šport Nordic Walking a ste v hre o zaujímavé ceny.

CENY DO SÚŤAŽE

1. cena – špeciálny kondičný tréning od TreningovyProgram.sk v hodnote 50 Eur.
Žrebovanie 11.12.2019 - výherca: Katarína N., Topoľčany

2. cena – balíček doplnkov výživy od značky XS™ Sports Nutrition v hodnote 30 €.
Žrebovanie 4.12.2019 - výherca: Alexandra V., Šaľa

3. cena – dizajnové športové ponožky v darčekovom balení od značky Rock´Em v hodnote 20 €. 
Žrebovanie 27.11.2019- výherca: Mário R., Bratislava

4. cena – kniha Severská chôdza /Nordic walking + darček v hodnote 10 € 
Žrebovanie 20.11.2019 - výherca: Iveta V., Stretava
 

Začiatok súťaže: 12.11.2019, ukončenie: 11.12.2019. 

Podmienky súťaže: Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku od 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora a ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka. 
Čas na vyzdvihnutie výhry je 18 dní od zverejnenia výhercu. Po tomto čase nárok na výhru prepadá. Súťaže sa môžu zúčastniť iba občania SR a ČR. Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, telefónneho čísla a adresy poskytnutých v rámci súťaže a k ich využívaniu na ďalšie marketingové účely organizátora. Súhlas je daný na dobu 5 rokov a podľa § 14 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.